Συγκρότηση οργανωτικής επιτροπής για την υποβολή υποψηφιότητας στο θεσμό της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας για το έτος 2021