Σε μη ψήφιση του τεχνικού προγράμματος που κατατέθηκε από τη δημοτική αρχή προχώρησε η παράταξη στην οποία είμαι μέλος. Στην τοποθέτησή μου για το θέμα αυτό εξήγησα πως θεωρώ ότι δε μπορεί ένα τέτοιο πρόγραμμα να θεωρηθεί αναπτυξιακό για το δήμο μας τη στιγμή που υπάρχουν ίδια έργα από προγράμματα άλλων ετών, με τη διαφορά ότι αυτή τη φορά τα βλέπουμε με διαφορετικό όνομα, χωρισμένα έργα ή έργα τα οποία αποτελούν συνέχεια έργων προηγούμενων δημοτικών αρχών. Δεν υπάρχει στο πρόγραμμα η σφραγίδα της παρούσας δημοτικής αρχής και απουσιάζει παντελώς η καινοτομία και η ανάπτυξη.

Δείτε το βίντεο με την τοποθέτηση μου στο δημοτικό συμβούλιο:

Ο Νίκος Τσιαμούλος για το Τεχνικό Πρόγραμμα 2013

No Description