Ο Θεός ήθελε μια ημέρα πριν την επέτειο της Αλώσεως της Τριπολιτσάς!! (δηλαδή στις 22.9.2010) το Συμβούλιο της Επικρατείας επιτέλους να δώσει δικαστικώς λύση σ’ ένα πρόβλημα που ταλανίζει επί δεκαετίες την πόλη μας.

Δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθ. 2973/2010 απόφαση του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία γίνεται ΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ που είχε καταθέσει το σωματείο με την επωνυμία “Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος περιοχής Φιλικών H ΠΑΝΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ”, καθώς και οι κάτωθι κάτοικοι της περιοχής Φιλικών:

Νικόλαος Τσιαμούλος, Γεράσιμος Ρατσιάτος, Κωνσταντίνος Μπακέας, Τρύφωνας Αρτόπουλος, Τριαντάφυλλος Σελίμης, Νικολάος Χριστοδουλόπουλος, Ευστράτιος Γενιτσαριώτης και Ευριπίδης Παπακωνσταντίνο,

κατά του Νομάρχη Αρκαδίας και του Γενικού Γραμματέα Περιφερείας Πελοποννήσου,

για να ακυρωθούν οι παραλείψεις του Νομάρχη Αρκαδίας και του Γενικού Γραμματέα να διακόψουν την λειτουργία του χώρου διαθέσεως απορριμμάτων (χωματερής), που λειτουργεί στην περιοχή ‘Πλάτωμα’ της πόλεως της Τριπόλεως, χωρίς άδεια της δημοσίας αρχής, να σφραγίσουν την χωματερή, να αποκαταστήσουν τον χώρο αυτό και να επιβάλουν τις νόμιμες κυρώσεις για την παράνομη διάθεση απορριμμάτων στην χωματερή αυτή.

Δείτε και την σχετική συνέντευξη.