Μετά από διαβούλευση, ο Σύλλογος Φιλικών κατέγραψε τα προβλήματα της περιοχής Φιλικών σε ένα Υπόμνημα το οποίο απήυθηνε στις 31-3-2011, προς τους εκπροσώπους του Δήμου Τρίπολης.

Δείτε αναλυτικά το Υπόμνημα ακολούθως: