Παραθέτω αυτούσιο το Υπόμνημα της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα για το Κλείσιμο και την Αποκατάσταση της Χωματερής του Δήμου Τρίπολης, το οποίο απευθύνεται στους υποψηφίους των επεκείμενων εκλογών:

ΠΡΟΣ:

ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Σας υπενθυμίζουμε ότι η ευρύτερη νότια, νοτιοδυτική περιοχή της Τρίπολης (Φιλικών, Αγίου Τρύφωνα, Αγίας Αικατερίνης,Κάρτσοβας, Μαηθανασάκου κλπ.) έχει πληγεί και συνεχίζει να πλήττεται εδώ και τριάντα χρόνια άμεσα από την λειτουργία της παράνομης και υπερκορεσμένης χωματερής του Δήμου Τρίπολης.

Επίσης, σας γνωστοποιούμε ότι υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Τρίπολης με αρ.157/2009 καθώς και δημόσια δέσμευση του τέως Περιφερειάρχη Κου Αγγελόπουλου Νίκου,του σημερινού Περιφερειάρχη Κου Χατζημιχάλη Φώτη και απόφαση του Φ.Ο.Δ.Σ.ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Δήμαρχοι της Αρκαδίας) με Διακήρυξη (αρ. Πρωτ. 78/20-04-2010) όπου δεσμεύονται, ότι δεν θα γίνει καμμία άλλη παρέμβαση στην θέση “Πλάτωμα” όπου βρίσκεται σήμερα η παράνομη χωματερή του Δήμου Τρίπολης παρά μόνο επιστημονική-πραγματική αποκατάσταση.

Σας καλούμε ενόψη της προεκλογικής περιόδου να συμπεριλάβετε στο πρόγραμμά σας και να γίνουν δέσμευσή σας, τα εξής:

  • Στην ευρύτερη περιοχή της παράνομης χωματερής του Δήμου Τρίπολης “θέση Πλάτωμα”, δε θα γίνει οποιαδήποτε μορφή διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.
  • Η παράνομη χωματερή θα αποκατασταθεί άμεσα, δηλαδή θα γίνει πραγματική αποκατάσταση σύμφωνα με τα νέα επιστημονικά δεδομένα (μεταφορά και επεξεργασία των αποβλήτων) και όχι απλή επιχωμάτωση.

 

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
1. Γεωργακόπουλος Κωνσταντίνος
2. Γιόκαρης Βασίλειος
3. Δελφάκης Νικόλαος
4. Καβουρίνος Αθανάσιος
5. Νικολάου Δημήτριος
6. Παυλής Δημήτριος
7. Σμυρνιώτης Ιωάννης

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
1. Γόντικας Νικόλαος
2. Δράκος Δημήτριος
3. Πετράκος Αθανάσιος
4. Τατούλης Πέτρος