Δείτε τις δηλώσεις των Δημοτικών Αρχών Τρίπολης και διάφορα άλλα στοιχεία που συνέλλεξε ο Σύλλογος Φιλικών για τις αλλεπάλληλες φωτιές στον Χώρο Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμάτων (ΧΑΔΑ) Τρίπολης.