ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου

Τρίπολη 19 Σεπτεμβρίου 2011

ΠΡΟΣ:

1)την Πρόεδρο Ν.Π.Δ.Δ.
2)τον Αντιπρόεδρο Ν.Π.Δ.Δ.
3)τα μέλη του Ν.Π.Δ.Δ.

 

 

Σε συνάντηση που έγινε με το Δ.Σ των μουσικών της Φιλαρμονικής του ΔήμουΤρίπολης,η οποία είναι μέλος του Ν.Π.Δ.Δ. την 8-9-2011 συζητήθηκαν λεπτομερώςκαι εντοπίστηκαν τα παρακάτωπροβλήματα που απαιτούν άμεση λύση για τηναπρόσκοπτη λειτουργία της Φιλαρμονικής και τηςσχολής μαθητείας.

1. Η μη πληρωμή των δεδουλευμένων των μηνών Ιουνίου – Ιουλίου – Αυγούστου 2011
καθώς και του επιδόματος άδειας, λόγω τεχνικών και ασυνήθιστων κωλυμάτων που
εμφανίζονται κάθε φορά.

2. Η πλήρωση των κενών θέσεων του αρχιμουσικού και του κορυφαίου
μουσικού οργάνου όπως ορίζει το Π.Δ.476/1981, με πρόσκληση ενδιαφέροντος στους
μουσικούς εκτελεστές της φιλαρμονικής. Η φιλαρμονική δεν έχει μαέστρο σήμερα,
με τυπικά προσόντα, προτείνω έστω τώρα προσωρινά να καλυφθεί η θέση του
αρχιμουσικού, με μουσικό που πληρή τα τυπικά προσόντα μέχρι να ολοκληρωθεί η
διαδικασία. ομοίως έγινε και στο Δήμο της Ρόδου.

3. Να γίνει σύμβαση έργου ή οποιαδήποτε μορφή σύμβασης, από 2μηνης και άνω σε
μουσικούς που δεν έχουν σύμβαση (λόγω λανθασμένων ενεργειών προηγούμενης
ηγεσίας Νομικού Προσώπου) και συμβάλλουν μέχρι σήμερα αποφασιστικά και
ουσιαστικά με την παρουσία τους στην λειτουργία της Φιλαρμονικής (πρόβες-
Υπηρεσίες-Σχολή μαθητείας).

4. Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. (Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας) έτσι ώστε στο
οργανόγραμμα να συμπληρωθούν ακόμη 35 θέσης εργασίας με ταυτόχρονη κατάργηση
της θέσης του Διευθυντή Φιλαρμονικής που δεν εξυπηρετεί σε τίποτα.

5. Λόγω των διευρυμένων ορίων του νέου Καλλικρατικού Δήμου Τρίπολης και των
αυξημένων υποχρεώσεων της Σχολής μαθητείας, οι ώρες απασχόλησης που είναι
σήμερα 36ώρες ελάχιστα και 60ώρες το μήνα το μέγιστο δεν επαρκούν. Προτείνω το
ελάχιστο 20 ώρες εβδομαδιαίως, δηλαδή 80ώρες τον μήνα.

6. Η δημιουργία ορχήστρας ποικίλης μουσικής (τζαζ, κλασσικό, ρεμπέτικο,
παραδοσιακό) για να καλύπτει τις εκδηλώσεις του Δήμου.

7. Αντικατάσταση στολών (χρονολογούνται από το 1995) μέσω ΕΣΠΑ, χορηγιών.

8. Αγορά νέων οργάνων κάθε χρόνο περίπου 3.000?/έτος μέσω ΕΣΠΑ. Μπορούν να
αγοραστούν περίπου 7-8 όργανα καινούργια.

9. Ένταξη της Σχολής μαθητείας στην ευέλικτη ζώνη του Υπουργείου Παιδείας,
ώστε να εξασφαλιστούν περισσότερα κονδύλια για την Φιλαρμονική.

10. TV & Video, για την διδασκαλία των μουσικών.

11. Φωτοτυπικό – εκτυπωτής, & οθόνη TFT για τον Η/Υ που χρησιμοποιείται για
την εκτύπωση μουσικών κομματιών. (παρτιτούρες).

12. Σύνδεση με το διαδίκτυο (internet).

13. Επισκευή 4ης Αίθουσας. Εφόσον δεν είναι δυνατή η επισκευή, προτείνω την
μεταστέγαση στο νέο δημοτικό κτήριο στο οποίο ο Δήμος προτίθεται να
μεταστεγαστεί εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των παρατηρήσεων 10, 11 και
12.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1) Δήμαρχος Τρίπολης
εντάυθα
2) Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Εντάυθα

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Τρίπολης
και μέλος του Ν.Π.Δ.Δ.

Νικόλαος Τσιαμούλος