Το ΑΣΕΠ ενέκρινε πριν από λίγες ημέρες συνολικά 19 θέσεις του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας στον τομέα του Πολιτισμού, για εποχική απασχόληση 7 μηνών στο Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Πελοποννησιακών Σπουδών και στην ΛΘ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων.

Συγκεκριμένα, οι θέσεις αυτές, είναι:

 • ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ     ΥΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1
 • ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ     ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ 1
 • ΛΘ’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ      ΠΕ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΟΙ / ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ / ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΟΙ 1
 • ΛΘ’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ      ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ/ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1
 • ΛΘ’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ      ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ/ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 3
 • ΛΘ’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ      ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ/ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 3
 • ΛΘ’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ      ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ 2
 • ΛΘ’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ      ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 2
 • ΛΘ’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ      ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 1
 • ΛΘ’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ      ΔΕ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΕΣ        1
 • ΛΘ’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ      ΔΕ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΕΣ        1
 • ΛΘ’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ      ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 2

Το πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε νέους ανέργους ηλικίας έως και 35 ετών.

Πληροφορίες για τις προσλήψεις αναμένεται να ανακοινώσει η ΜΚΟ Αρωγή που είναι ο υπεύθυνος φορέας.