Ο Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Περιοχής Φιλικών “Η Παμπροσφυγική Ένωση” Τρίπολης συνέταξε την υπ’ αριθμ’ 5/19-3-2010 Επιστολή προς Φο.Δ.Σ.Α.Ν. Αρκαδίας, με θέμα: “Απόψεις του συλλόγου μας για τους όρους επιλογής – χωροθέτησης του χώρου για την εγκατάσταση του δεματοποιητή” .

Μεταξύ άλλων, ο Σύλλογος Φιλικών, έθεσε υπόψη του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, τα ακόλουθα κριτήρια για την χωροθέτηση του Δεματοποιητή :

  1. Να εξαιρεθεί εκ προοιμίου η ευρύτερη περιοχή του Πλατώματος λόγω της σοβαρής μόλυνσής της.
  2. Ο χώρος να βρίσκεται τουλάχιστον 5 χλμ από ενεργούς ή ανενεργούς ΧΑΔΑ και ενεργά ή ανενεργά λατομεία.
  3. Ο χώρος να βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από κατοικημένη περιοχή. Να απέχει τουλάχιστον 5 χλμ από την άκρη σχεδίου πόλεως, οικισμού, νοσηλευτικού ιδρύματος, σχολικής μονάδας, υδροβιότοπου, εντατικής καλλιέργειας και πηγής.
  4. Ο χώρος να βρίσκεται τουλάχιστον 2 χλμ μακριά από αρχαιολογικούς χώρους, εκκλησίες και πυκνά δάση.

Ακολουθεί αυτούσιο το κείμενο της επιστολής:

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΙΛΙΚΩΝ “Η ΠΑΜΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ»
ΤΡΙΠΟΛΗ Ταχ. Δ/νση: Ρεβελιώτη 7, 22100 Τρίπολη
Τηλ. 2710222636, 6945750883
e-mail: selsan otenet.gr

Τρίπολη 19-3-10

Αρ. Πρωτ. 5

 

Προς: Φο.Δ.Σ.Α.Ν. Αρκαδίας

Τρίπολη

ΘΕΜΑ: «Απόψεις του συλλόγου μας για τους όρους επιλογής-χωροθέτησης του χώρου για την εγκατάσταση του δεματοποιητή»

Ύστερα από τη συνεδρίαση στις 2-12-09 και 4-3-10 του Δ.Σ. του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και την νέα απόφασή του α) για εξεύρεση χώρου για την εγκατάσταση του δεματοποιητή και β)τον καθορισμό των όρων από την εκτελεστική Επιτροπή θέλουμε να σας υπενθυμήσουμε να λάβετε υπόψη στους όρους τα εξής:

1. Να εξαιρεθεί εκ προοιμίου η ευρύτερη περιοχή του Πλατώματος λόγω της σοβαρής μόλυνσης της.
2. Ο χώρος να βρίσκεται τουλάχιστον 5 χιλιόμετρα από ενεργούς ή ανενεργούς ΧΑΔΑ και ενεργά ή ανενεργά λατομεία.
3. Ο χώρος να βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από κατοικημένη περιοχή. Να απέχει τουλάχιστον 5 χιλιόμετρα από την άκρη σχεδίου πόλεως, οικισμού νοσηλευτικού ιδρύματος, σχολικής μονάδας, υδροβιότοπου εντατικής καλλιέργειας και πηγής.
4. Ο χώρος να βρίσκεται τουλάχιστον 2 χιλιόμετρα μακριά από αρχαιολογικούς χώρους, εκκλησίες και πυκνά δάση.

Επίσης σας υπενθυμίζουμε τις εξής αποφάσεις:

Α. Απόφαση 157/2009 Δημοτικού Συμβουλίου Τριπόλεως όπου ανάμεσα σε άλλα αναφέρει η εγκατάσταση του δεματοποιητή να γίνει σε χώρο εκτός της ευρύτερης περιοχής του πλατώματος.

Β. Πράξη 14/29-5-2009 του Πολιτιστικού και εξωραϊστικού Συλλόγου περιοχής Φιλικών η «Παμπροσφυγική Ένωση» όπου αναφέρονται οι λόγοι που για τους οποίους πρέπει να εξαιρεθεί η ευρύτερη περιοχή του Πλατώματος για εγκατάσταση δεματοποιητή.

C. Το από 4-6-2009 Υπόμνημα της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα για το οριστικό κλείσιμο και αποκατάσταση του σκουπιδότοπου στο «Πλάτωμα» και την μη τοποθέτηση δεματοποιητή στο «Πλάτωμα», όπου αναφέρονται οι λόγοι που για τους οποίους πρέπει να εξαιρεθεί η ευρύτερη περιοχή του Πλατώματος για εγκατάσταση δεματοποιητή.

Συνημμένα σας υποβάλλουμε τις ανωτέρω αποφάσεις οι οποίες πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη από την Εκτελεστική Επιτροπή.

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΣΙΑΜΟΥΛΟΣ Ν.                   ΣΕΛΙΜΗΣ ΤΡ.