Η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων ατόμων (4) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης, που εδρεύει στην Τρίπολη, οδός Εθνικής Αντίστασης & Παπαρρηγοπούλου, ανακοινώθηκε επίσημα από το Νομικό Πρόσωπο.