Σας καλούμε την 21η  Οκτωβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:15 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του νέου Δημαρχείου για τακτική Συνεδρίαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.