Δείτε εδώ την αγωγή που κατέθεσαν στις 19 Ιανουαρίου ο Σύλλογος Φιλικών, ο Νικόλας Τσιαμούλος και άλλοι συμπολίτες μας κατά Δημάρχου, Νομικού Προσώπου και Φορέα Διαχείρησης Στερεών Αποβλήτων.