Κατηγορίες

Πρόσκληση “Ποιότητας Ζωής Δήμου Τρίπολης 20-9-2022

Σας καλούμε την 20η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30΄ για λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 77 ...

Διαβάστε Περισσότερα
dimos_tripolis_oikonomiki

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 20-9-2022

Διαβάστε Περισσότερα
dimos_tripolis_oikonomiki

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 15-9-2022

Διαβάστε Περισσότερα
dimos_tripolis_oikonomiki

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 06-09-2022

Διαβάστε Περισσότερα
dimos_tripolis_d.s.

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 1-9-2022

Σας καλούμε την 1η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 όπως προσέλθετε στην Αίθουσα Δ. Μητρόπουλου του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης α΄ όροφος, σε δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού ...

Διαβάστε Περισσότερα
dimos_tripolis_oikonomiki

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 31-08-2022

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση “Ποιότητας Ζωής Δήμου Τρίπολης” 5-8-2022

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η  Σ  H Σας καλούμε την 5η Αυγούστου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00΄-11:00 σε κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία θα ...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση “Ποιότητας Ζωής Δήμου Τρίπολης” 3-8-2022

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η  Σ  H Σας καλούμε την 3η Αυγούστου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00΄-13:30 σε κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία θα ...

Διαβάστε Περισσότερα
dimos_tripolis_oikonomiki

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2-08-2022

Διαβάστε Περισσότερα
dimos_tripolis_oikonomiki

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 29-07-2022

Διαβάστε Περισσότερα