Κατηγορίες

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 12-10-2021

Σας προσκαλούμε την 12η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00΄, σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης, κατ’ εφαρμογή α)των διατάξεων του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. ...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 5-10-2021

Σας προσκαλούμε την 5η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00΄ να προσέλθετε στην Αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης, β΄ όροφος, για λήψη αποφάσεων, σε Μεικτή (δια ...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 24-9-2021

Σας προσκαλούμε εκτάκτως την 24η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 12:30΄ έως 13:00΄, για λήψη απόφασης, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατ’ ...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 15-9-2021

Σας προσκαλούμε εκτάκτως την 15η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 12:30΄ έως 13:00΄, για λήψη απόφασης, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατ’ ...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 8-9-2021

Σας προσκαλούμε 8 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 11:00΄ μ.μ. έως 13:00΄ μ.μ., για λήψη απόφασης, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατ’ ...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2-9-2021

Σας προσκαλούμε εκτάκτως την 2α Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 13:00΄ μ.μ. έως 13:30΄ μ.μ., για λήψη απόφασης, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής ...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Συνεδρίασης ΚΕΔΗΤ 31-8-2021

Σας καλούµε την 31.08.2021, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 έως 13:00, σε τακτική, δια περιφοράς (µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), συνεδρίαση του ∆ιοικητικού µας συµβουλίου.

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 30-8-2021

Σας προσκαλούμε την 30η Αυγούστου 2021, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 11:00 έως 13:00΄, για λήψη αποφάσεων, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατ’ εφαρμογή ...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 20-8-2021

Σας προσκαλούμε εκτάκτως την 20η Aυγούστου 2021, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 11:00΄ π.μ. έως 13:00΄ μ.μ., για λήψη αποφάσεων, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής ...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 05-8-2021

Σας προσκαλούμε εκτάκτως την 5η Aυγούστου 2021, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 11:00΄ π.μ. έως 12:00΄ μ.μ., για λήψη αποφάσεων, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής ...

Διαβάστε Περισσότερα