Κατηγορίες

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 20-7-2021

Σας προσκαλούμε την 20η Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και από ώρα 11:00΄ π.μ. έως 13:00΄ μ.μ., για λήψη αποφάσεων, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 13-7-2021

Σας προσκαλούμε την 13η Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και από ώρα 11:00΄ π.μ. έως 13:00΄ μ.μ., για λήψη αποφάσεων, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2-7-2021

Σας προσκαλούμε την 02η Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 11:00΄ π.μ. έως 13:00΄ μ.μ., για λήψη αποφάσεων, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 22-06-2021

Σας προσκαλούμε την 22η Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και από ώρα 11:00΄ π.μ. έως 13:00΄ μ.μ., για λήψη αποφάσεων, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 15-06-2021

Σας προσκαλούμε την 15η Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και από ώρα 11:00΄ π.μ. έως 13:00΄ μ.μ., για λήψη αποφάσεων, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 08-06-2021

Σας προσκαλούμε την 08η Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και από ώρα 11:00΄ π.μ. έως 13:00΄ μ.μ., για λήψη αποφάσεων, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 01-06-2021

Σας προσκαλούμε την 01η Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και από ώρα 11:00΄ π.μ. έως 13:00΄ μ.μ., για λήψη αποφάσεων, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 28-05-2021

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής λαμβάνοντας υπ’όψιν: α)Την από 28-5-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διενέργειας Προμηθειώνκαι Γενικών Υπηρεσιών, β) Το με αρ. πρωτ.: 13506/27-5-2021 Έγγραφο της ΔιεύθυνσηςΚοινωνικής Προστασίας, ...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 26-5-2021

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H Σας καλούμε στις 26 Μαΐου 2021 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 20.30 σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί με ...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 25-5-2021

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η  Σ  H Σας καλούμε την 25η Mαίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄ – 14:00΄ για λήψη αποφάσεων, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ...

Διαβάστε Περισσότερα