Κατηγορίες

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 09-04-2021

Σας προσκαλούμε την 9η Απριλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00΄ μ.μ., για λήψη αποφάσεων, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 06-04-2021

Σας προσκαλούμε την 6η Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη και από ώρα 11:00 π.μ. έως 13:00΄ μ.μ., για λήψη αποφάσεων, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Συνεδρίασης ΚΕΔΗΤ

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 23-03-2021

Σας προσκαλούμε την 23η Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και από ώρα 11:00 π.μ. έως 13:00΄ μ.μ., για λήψη αποφάσεων, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 16-03-2021

Σας προσκαλούμε την 16η Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και από ώρα 11:00΄ π.μ. έως 13:00΄ μ.μ., για λήψη αποφάσεων, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ...

Διαβάστε Περισσότερα

Συνεδρίαση Οικονομικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 16-03-2021

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H Σας καλούμε την 16η Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Tρίτη και ώρα 20.00 σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί με ...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 10-03-2021

 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H Σας καλούμε στις 10 Μαρτίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί με ...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Συνεδρίασης ΚΕΔΗΤ

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση επιτροπής ποιότητας ζωής

Σας καλούμε την 9η Mαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄ – 14:00΄ για λήψη αποφάσεων, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) σε τακτική  Συνεδρίαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε εφαρμογή ...

Διαβάστε Περισσότερα