Κατηγορίες

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 26-5-2021

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H Σας καλούμε στις 26 Μαΐου 2021 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 20.30 σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί με ...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 19-5-2021

Σας καλούμε στις 19 Μαΐου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. ...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 16-03-2021

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H Σας καλούμε την 16η Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Tρίτη και ώρα 20.00 σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί με ...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 10-03-2021

 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H Σας καλούμε στις 10 Μαρτίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί με ...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 27-01-2021

Σας καλούμε την 27η Ιανουαρίου 2021 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19.00 σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί με  τηλεδιάσκεψη σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. ...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 23-12-2020

Σας καλούμε την 23η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Tετάρτη  και ώρα 19.00 σε ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη απόφασης με μοναδικό θέμα συζήτησης σύμφωνα με την με αριθμό 46735/23-7-2020 ...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 23-9-2020

Σας καλούμε την 23η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00 να προσέλθετε στην αίθουσα Δ.Μητρόπουλου – Κυδωνιάτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στον (1ο) όροφο, σε Συνεδρίαση του Δημοτικού ...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 22-7-2020

Σας καλούμε την 22α Ioυλίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 να προσέλθετε στην αίθουσα Δ.Μητρόπουλου – Κυδωνιάτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στον (1ο) όροφο, σε Συνεδρίαση του Δημοτικού ...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 6-4-2020

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55A/11-3-2020), του με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών και της με αρ. 40/20930/31-3-2020 εγκυκλίου ...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 17-2-2020

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H Σας καλούμε την 17η  Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00 να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου ...

Διαβάστε Περισσότερα