Κατηγορίες

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της επιτροπής οικονομικών της ΚΕΔΕ

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης

Την  Παρασκευή στις 24 Μαρτίου 2023 και ώρα 11:00 π.μ θα πραγματοποιηθεί από το Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Τρίπολης εορτή για την 25η Μαρτίου για τα μέλη του Κ.Α.Π.Η, στο εντευκτήριο του ...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Ποιότητα Ζωής 21-03-2023

Σας καλούμε την 21η Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30΄ για λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 77 ...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της επιτροπής οικονομικών της ΚΕΔΕ

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της επιτροπής οικονομικών των ΟΤΑ της ΚΕΔΕ

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Ποιότητα Ζωής 07-02-2023

Σας καλούμε την 7η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30΄ για λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 77 ...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση “Ποιότητας Ζωής Δήμου Τρίπολης 1-11-2022

Σας καλούμε την 1η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30΄ για λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 77 ...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση “Ποιότητας Ζωής Δήμου Τρίπολης 20-9-2022

Σας καλούμε την 20η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30΄ για λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 77 ...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση “Ποιότητας Ζωής Δήμου Τρίπολης” 5-8-2022

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η  Σ  H Σας καλούμε την 5η Αυγούστου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00΄-11:00 σε κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία θα ...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση “Ποιότητας Ζωής Δήμου Τρίπολης” 3-8-2022

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η  Σ  H Σας καλούμε την 3η Αυγούστου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00΄-13:30 σε κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία θα ...

Διαβάστε Περισσότερα
12369