Κατηγορίες

Πρόσκληση “Ποιότητας Ζωής Δήμου Τρίπολης 1-11-2022

Σας καλούμε την 1η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30΄ για λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 77 ...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση “Ποιότητας Ζωής Δήμου Τρίπολης 20-9-2022

Σας καλούμε την 20η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30΄ για λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 77 ...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση “Ποιότητας Ζωής Δήμου Τρίπολης” 5-8-2022

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η  Σ  H Σας καλούμε την 5η Αυγούστου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00΄-11:00 σε κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία θα ...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση “Ποιότητας Ζωής Δήμου Τρίπολης” 3-8-2022

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η  Σ  H Σας καλούμε την 3η Αυγούστου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00΄-13:30 σε κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία θα ...

Διαβάστε Περισσότερα

Εορτή Αγίας Μαρίνας 16 & 17 Ιουλίου

Σας καλούμε να παρευρεθείτε στην καθιερωμένο Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό μετά Αρτοκλασίας για την Εορτή της ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ, την παραμονή Σάββατο 16 Ιουλίου 2022 και ώρα 7 το απόγευμα, στο ξωκλήσι ...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση ΚΕΔΕ 23-6-2022

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 11-4-2022

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η  Σ  H Σας καλούμε την 11η Απριλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00΄ για λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 ...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Συνεδρίασης ΚΕΔΗΤ 31-8-2021

Σας καλούµε την 31.08.2021, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 έως 13:00, σε τακτική, δια περιφοράς (µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), συνεδρίαση του ∆ιοικητικού µας συµβουλίου.

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 25-5-2021

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η  Σ  H Σας καλούμε την 25η Mαίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄ – 14:00΄ για λήψη αποφάσεων, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Συνεδρίασης ΚΕΔΗΤ

Διαβάστε Περισσότερα
12369