Κατηγορίες

Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 11-4-2022

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η  Σ  H Σας καλούμε την 11η Απριλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00΄ για λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 ...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Συνεδρίασης ΚΕΔΗΤ 31-8-2021

Σας καλούµε την 31.08.2021, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 έως 13:00, σε τακτική, δια περιφοράς (µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), συνεδρίαση του ∆ιοικητικού µας συµβουλίου.

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 25-5-2021

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η  Σ  H Σας καλούμε την 25η Mαίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄ – 14:00΄ για λήψη αποφάσεων, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Συνεδρίασης ΚΕΔΗΤ

Διαβάστε Περισσότερα

Συνεδρίαση Οικονομικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Συνεδρίασης ΚΕΔΗΤ

Διαβάστε Περισσότερα
dimos_tripolis_d.s.

Πρόσκληση επιτροπής ποιότητας ζωής

Σας καλούμε την 9η Mαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄ – 14:00΄ για λήψη αποφάσεων, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) σε τακτική  Συνεδρίαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε εφαρμογή ...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Επιτροπής “Οικονομικών των ΟΤΑ”

Καλείστε σε συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, της Επιτροπής “Οικονομικών των ΟΤΑ” την Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021 και ώρα 11:00.

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Δ.Σ. Μεθυδρίου

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Υδατικών Έργων Μεθυδρίου πού θα γίνει στις 18 Απριλίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ. στα γραφεία του Συνδέσμου ...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Δ.Σ. Μεθυδρίου

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Υδατικών Έργων Μεθυδρίου πού θα γίνει στις 21 Μαρτίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ. στα γραφεία του Συνδέσμου ...

Διαβάστε Περισσότερα
1236