Κατηγορίες

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 22-06-2021

Σας προσκαλούμε την 22η Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και από ώρα 11:00΄ π.μ. έως 13:00΄ μ.μ., για λήψη αποφάσεων, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 15-06-2021

Σας προσκαλούμε την 15η Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και από ώρα 11:00΄ π.μ. έως 13:00΄ μ.μ., για λήψη αποφάσεων, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 08-06-2021

Σας προσκαλούμε την 08η Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και από ώρα 11:00΄ π.μ. έως 13:00΄ μ.μ., για λήψη αποφάσεων, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 01-06-2021

Σας προσκαλούμε την 01η Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και από ώρα 11:00΄ π.μ. έως 13:00΄ μ.μ., για λήψη αποφάσεων, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 28-05-2021

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής λαμβάνοντας υπ’όψιν: α)Την από 28-5-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διενέργειας Προμηθειώνκαι Γενικών Υπηρεσιών, β) Το με αρ. πρωτ.: 13506/27-5-2021 Έγγραφο της ΔιεύθυνσηςΚοινωνικής Προστασίας, ...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 18-05-2021

Σας προσκαλούμε την 18η Μαΐου 2021, ημέρα Τρίτη και από ώρα 11:00΄ π.μ. έως 13:00΄ π.μ., για λήψη αποφάσεων, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 12-05-2021

Σας προσκαλούμε την 12η Μαΐου 2021, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 11:00΄ π.μ. έως 13:00΄ π.μ., για λήψη αποφάσεων, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 06-05-2021

Σας προσκαλούμε εκτάκτως την 06η Μαΐου 2021, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 09:00΄ π.μ. έως 10:00΄ π.μ., για λήψη αποφάσεων, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της ΟικονομικήςΕπιτροπής, ...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 27-04-2021

Σας προσκαλούμε την 27η Απριλίου 2021, ημέρα M.Τρίτη και από ώρα 11:00΄ π.μ. έως 13:00΄ π.μ., για λήψη αποφάσεων, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 22-04-2021

Σας προσκαλούμε την 22α Απριλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10:00΄ π.μ. έως 11:00΄ π.μ., για λήψη αποφάσεων, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ...

Διαβάστε Περισσότερα