Κατηγορίες

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 04-01-2022

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 07-12-2021

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 22-11-2021

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 19-11-2021

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 09-11-2021

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 08-11-2021

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 12-10-2021

Σας προσκαλούμε την 12η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00΄, σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης, κατ’ εφαρμογή α)των διατάξεων του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. ...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 5-10-2021

Σας προσκαλούμε την 5η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00΄ να προσέλθετε στην Αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης, β΄ όροφος, για λήψη αποφάσεων, σε Μεικτή (δια ...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 24-9-2021

Σας προσκαλούμε εκτάκτως την 24η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 12:30΄ έως 13:00΄, για λήψη απόφασης, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατ’ ...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 15-9-2021

Σας προσκαλούμε εκτάκτως την 15η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 12:30΄ έως 13:00΄, για λήψη απόφασης, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατ’ ...

Διαβάστε Περισσότερα