Κατηγορίες

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 15-9-2021

Σας προσκαλούμε εκτάκτως την 15η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 12:30΄ έως 13:00΄, για λήψη απόφασης, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατ’ ...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 8-9-2021

Σας προσκαλούμε 8 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 11:00΄ μ.μ. έως 13:00΄ μ.μ., για λήψη απόφασης, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατ’ ...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2-9-2021

Σας προσκαλούμε εκτάκτως την 2α Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 13:00΄ μ.μ. έως 13:30΄ μ.μ., για λήψη απόφασης, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής ...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 30-8-2021

Σας προσκαλούμε την 30η Αυγούστου 2021, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 11:00 έως 13:00΄, για λήψη αποφάσεων, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατ’ εφαρμογή ...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 20-8-2021

Σας προσκαλούμε εκτάκτως την 20η Aυγούστου 2021, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 11:00΄ π.μ. έως 13:00΄ μ.μ., για λήψη αποφάσεων, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής ...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 05-8-2021

Σας προσκαλούμε εκτάκτως την 5η Aυγούστου 2021, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 11:00΄ π.μ. έως 12:00΄ μ.μ., για λήψη αποφάσεων, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής ...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 3-8-2021

Σας προσκαλούμε την 03η Αυγούστου 2021, ημέρα Τρίτη και από ώρα 11:00΄ π.μ. έως 13:00΄ μ.μ., για λήψη αποφάσεων, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 27-7-2021

Σας προσκαλούμε την 27η Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και από ώρα 11:00΄ π.μ. έως 13:00΄ μ.μ., για λήψη αποφάσεων, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 20-7-2021

Σας προσκαλούμε την 20η Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και από ώρα 11:00΄ π.μ. έως 13:00΄ μ.μ., για λήψη αποφάσεων, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 13-7-2021

Σας προσκαλούμε την 13η Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και από ώρα 11:00΄ π.μ. έως 13:00΄ μ.μ., για λήψη αποφάσεων, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ...

Διαβάστε Περισσότερα