Κατηγορίες

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής – έκτακτη 7/8/13

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ- ΕΚΤΑΚΤΗ 7-8-2013

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής – έκτακτη 5/8/13

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ- ΕΚΤΑΚΤΗ 5-8-2013 Προνοιακά μαίου – Ιουν

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής – Έκτακτη 31/7/13

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ- ΕΚΤΑΚΤΗ 31-7-2013

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 22/7/13

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22-7-2013

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (έκτακτη) 19/7/13

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ- ΕΚΤΑΚΤΗ 19-7-2013

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (έκτακτη) 18/7/13

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ- ΕΚΤΑΚΤΗ 18-7-2013

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 10/7/13

ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗ 10-07-2013

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 28/6/13

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 28-6-2013

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 28/6/13

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 28-6-2013

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 26/6/13

ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗ 26-6-13

Διαβάστε Περισσότερα