Κατηγορίες

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 01-08-12

Πρόσκληση Δ.Σ. (01/08/12)

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 31-07-12

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (31/07/12)

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 31-7-2012

Σας καλούμε την  31-7-2012, ημέρα  Τρίτη  και ώρα  11:00  να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του νέου Δημαρχείου για τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 24-07-12

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (24/07/12)

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Δ.Σ. Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου 23-07-12

Πρόσκληση Ν.Π.Δ.Δ. (23/07/12)

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 18-7-2012

Σας καλούμε την  18-7-2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα  13:30  να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του νέου Δημαρχείου για Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 16-07-12

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (16/07/12)

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 17-07-12

Πρόσκληση Δ.Σ. (17/07/12)

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 10-07-12

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (10/07/12)  (Α) Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (10/07/12)  (Β)

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 06-07-12

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (06/07/12)

Διαβάστε Περισσότερα