Κατηγορίες

Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς για 27.948 θέσεις πλήρους απασχόλησης

1. Θέλω να συμμετάσχω στο πρόγραμμα απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα. Τι πρέπει να κάνω;

Διαβάστε Περισσότερα

Η Microsoft εγκαινίασε Κέντρο καταπολέμησης Ηλεκτρονικoύ Εγκλήματος

H Microsoft ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας του “Microsoft Cybercrime Center”. Πρόκειται για ένα παγκόσμιο κέντρο προώθησης του αγώνα κατά του ηλεκτρονικού εγκλήματος.

Διαβάστε Περισσότερα

Στις 23 και 24 Νοεμβρίου η κεντρική εκδήλωση της Παγκόσμιας Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας 2013 στην Ελλάδα

Με το μήνυμα «Disrupt, Startup, ScaleUP» παρουσιάστηκε σήμερα 2013, η κεντρική εκδήλωση της Παγκόσμιας Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας (ΠΕΕ) στην Ελλάδα, που πραγματοποιείται 23 και 24 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο ...

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριάντα έξι (36) ατόμων.

Διαβάστε Περισσότερα

Επιδότηση 120.000 ευρώ για 6.000 νέους αγρότες δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση

Πριμ πρώτης εγκατάστασης στην ύπαιθρο για 6.000 νέους αγρότες, που θα φτάνει και τις 20.000 ευρώ για τον καθένα, χορηγεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο πλαίσιο προγράμματος 100 ...

Διαβάστε Περισσότερα

5 θέσεις εργασίας στο Δήμο Τρίπολης

Ο Δήμος Τρίπολης ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων.

Διαβάστε Περισσότερα

7 θέσεις εργασίας στο Κτηνιατρικό Εργαστήριο Τρίπολης

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχιακών αναγκών του Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Τρίπολης Ειδική Αποκεντρωμένη Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ...

Διαβάστε Περισσότερα

Έναρξη προγράμματος Κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς για 27.948 θέσεις πλήρους απασχόλησης

Σήμερα στις 12-11-2013 δημοσιεύθηκε η δεύτερη από τις τέσσερις Δημόσιες Προσκλήσεις που αφορά στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σε δημόσιους φορείς (Επιβλέποντες ...

Διαβάστε Περισσότερα

Αποτελέσματα της δράσης «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»

Αποτελέσματα της Δράσης «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013».

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση πρόσληψης 3 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από τη ΔΕΔΔΗΕ

Η υποβολή των αιτήσεων αρχίζει από 31/10/13 έως 9/11/13

Διαβάστε Περισσότερα