Κατηγορίες

Δωρεάν πρόγραμμα υπολογιστών με πιστοποίηση στην Τρίπολη

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, στα πλαίσια της υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για το Ανθρώπινο Δυναμικό του Ιδιωτικού Τομέα», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ...

Διαβάστε Περισσότερα

19 θέσεις εργασίας στην Αρκαδία από τον ΑΣΕΠ

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε πριν από λίγες ημέρες συνολικά 19 θέσεις του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας στον τομέα του Πολιτισμού, για εποχική απασχόληση 7 μηνών στο Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Πελοποννησιακών Σπουδών και στην ...

Διαβάστε Περισσότερα

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.ΔΕ. ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (Ε.Ε.Δ.Ε.) υλοποιεί το πρόγραμμα ”ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού των ΜΜΕ σε θέματα εξωστρέφειας”.  Δείτε τα έντυπα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΕΔΕ ...

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ ΕΠ ΕΔΒΜ 20-11-2012

Διαβάστε Περισσότερα

Νέο πρόγραμμα επιχορήγησης (μέχρι 24.000 €) για νέους ελεύθερους επαγγελματίες στην Αρκαδία

Ξεκινάει η υλοποίηση προγράμματος επιχορήγησης 2.200 νέων ελευθέρων επαγγελματιών ηλικίας 22-64 ετών με το διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 Β’ ΚΥΚΛΟΣ». Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση ...

Διαβάστε Περισσότερα

Έρχονται προσλήψεις κοινωφελούς εργασίας στον τομέα του πολιτισμού

Ολοκληρώθηκαν από το ΑΣΕΠ οι απαιτούμενες προπαρασκευαστικές ενέργειες για την εκκίνηση της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στον ...

Διαβάστε Περισσότερα

ΟΑΕΔ – Νέο πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις

O Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προκηρύσσει πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ έτους 2012, υλοποιούμενο από φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών και απευθύνεται σε εργαζόμενους επιχειρήσεων που απασχολούν 1-25 άτομα. Με στόχο να διευρυνθούν ...

Διαβάστε Περισσότερα

50 νέες θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ Μεγαλόπολης

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα  (50) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, ανακοίνωσε η ΔΕΗ.

Διαβάστε Περισσότερα

4 νέες θέσεις εργασίας στο Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Τρίπολης

Η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων ατόμων (4) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης, που εδρεύει στην Τρίπολη, οδός Εθνικής ...

Διαβάστε Περισσότερα

ΟΑΕΔ – Νέο πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις

O Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προκηρύσσει πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ έτους 2012, υλοποιούμενο από φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών και απευθύνεται σε εργαζόμενους επιχειρήσεων που απασχολούν 1-25 άτομα. Με στόχο να διευρυνθούν ...

Διαβάστε Περισσότερα