00412Πρόσκληση εγκαινίων μνημείου προσφυγικού ελληνισμού 27-09-2014.