Η Πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (13/01/12) είχε ώς κυρίαρχο θέμα την κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος για το νέο έτος.

Στις 10/02/12 και ύστερα απο μεγάλη καθυστέρηση αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η απόφαση περί του νέου Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου καθώς και οι εμφανείς αντιδράσεις του Δημοτικού σύμβουλου Νικόλα Τσιαμούλου σχετικά με την κατάτμηση και απευθείας ανάθεση των έργων.

Ο δημοτικός Σύμβουλος στις 17/02/12 κατέθεσε  ένσταση-προσφυγή (1,2) για το θέμα στο Δήμο την αποκεντρωμένη και τον Επίτροπο στην οποία  αιτιολογούσε  την στάση και τα σημεία διαφωνίας  γύρω απο το θέμα του προγράμματος.

Η απάντηση της  αποκεντρωμένης διοίκησης Πελοποννήσου έφθασε στο Δήμο στις 29/03/12 και η απόφαση αυτής ήταν η δικαίωση των ισχυρισμών του Ν. Τσιαμούλου (Δείτε τη σχετική επιστολή).

Η παραπάνω σειρά διαδικασιών είχε ώς αποτέλεσμα την κατάρτιση νέου Τεχνικού Προγράμματος για το έτος 2012 (ΝΠΔΔ-02/04 και ΝΠΔΔ-04/04) που συμφωνούσε με τις προτάσεις του Νικόλα Τσιαμούλου καθώς και την εξοικονόμηση μεγάλου χρηματικού ποσού για το Δήμο Τρίπολης.