Ο Σύλλογος Φιλικών, μετά την κοινοποίηση της με αριθμό 642/2011 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), προς τους εμπλεκόμενους φορείς και τη δυναμική αντίσταση των μελών του, κατοίκων και φορέων της περιοχής προς κάθε προσπάθεια παραβίασης και καταστρατήγησης της δικαστικής απόφασης, χαιρετίζει με ιδιαίτερη ικανοποίηση τις συντονισμένες ενέργειες της Δημοτικής Αρχής και των αρχηγών των δημοτικών παρατάξεων για την εξεύρεση λύσης για την προσωρινή εναπόθεση των απορριμμάτων της πόλης.
Ο Δήμαρχος και οι αρχηγοί των δημοτικών παρατάξεων (κ. Δημήτριος Παυλής, κ. Βασίλειος Γιόκαρης, κ. Νικόλαος Δελφάκης -εκπροσωπούμενος από τον δημοτικό σύμβουλο κ Κωνσταντίνο Τζιούμη) δεσμεύτηκαν και δεσμεύονται ρητώς και αμετακλήτως για την προσωρινή επίλυση του προβλήματος, που συνίσταται στην έλλειψη νόμιμου χώρου εναπόθεσης των απορριμμάτων, ανυπερθέτως μέχρι τις 29.2.2012.
Τούτο σημαίνει ότι σύμφωνα με την παραπάνω δέσμευση η χωματερή στη θέση «Πλάτωμα» δεν πρόκειται να επαναλειτουργήσει και ούτε πρόκειται να επιχειρηθεί με διοικητικές ή δικαστικές προσφυγές, η νομιμοφανής παράκαμψη της απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων. Είναι δε προς τιμήν τους το γεγονός, ότι αφού πρώτα αναγνώρισαν την καθοριστική συμβολή του Σωματείου των Φιλικών για την επίλυση του χρόνιου αυτού προβλήματος, της λειτουργίας δηλαδή της παράνομης – υπερκορεσμένης και επικίνδυνης για όλους του κατοίκους της Τρίπολης χωματερής στα όρια της πόλης μας, μας ευχαρίστησαν προκαταβολικά για την εκ μέρους μας εκπεφρασμένη διάθεση συγκατάβασης και συνεργασίας για τη νόμιμη προσωρινή επίλυση του ζητήματος, ακόμα και με την εκ μέρους μας ανοχή συγκεκριμένων και προγραμματισμένων ενεργειών του Δήμου.
Αποτελεί πλέον κοινή συνείδηση ότι, μακριά από πολιτικές σκοπιμότητες, το Σωματείο των Φιλικών εργάστηκε σκληρά όχι μόνο για την παύση λειτουργίας της επικίνδυνης χωματερής στη θέση «Πλάτωμα» αλλά και για την εξεύρεση των κατάλληλων λύσεων για την προσωρινή επίλυση του προβλήματος της διάθεσης των πάσης φύσεως και οποιασδήποτε μορφής αποβλήτων της Τρίπολης.Διαβεβαιώνουμε, τέλος, το Δήμο Τρίπολης για την καλόπιστη διάθεση συνεργασίας εκ μέρους μας, υπό την προϋπόθεση της αυστηρής τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων, που έχουν συμφωνηθεί κατά τη σύσκεψη των αρχηγών των παραπάνω δημοτικών παρατάξεων και του Δημάρχου (Τετάρτη βράδυ 1.2.2012), ώστε μέχρι τις 29.02.2012 να έχει υλοποιηθεί η προσωρινή εναπόθεση των απορριμμάτων της πόλης της Τρίπολης.