ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

[sg_popup id=”1″][/sg_popup]

ΤΣΙΑΜΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Υπ��������������������ψήφιος Δήμαρχος

ΕΚΛΟΓΙΚΕ������������ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ (Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι)

ΒΟΥΤΥΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟ�� ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ��ΗΜ.ΣΥΜΒ. (ΕΚΛ��������ΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ)

ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ)

ΚΑΦΕΤΖΑΚΗΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ)

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΟΡΥΘΙΟΥ (Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι)

Γ����ΡΓΑΛΙΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ��υ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ��ΠΟ��ΗΦΙΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. (ΕΚΛΟ����������ΙΚ�� ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΟΡΥ��ΙΟΥ)

ΣΟΥΡ��ΙΓΚ��Σ ΣΟΦΙΑΝΟΣ το�� ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΥΠ������ΗΦΙΟΣ  ΔΗΜ. ����ΥΜΒ. (����ΚΛΟΓΙ��Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΟΡΥΘΙΟΥ)

��ΣΑΦΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ -ΚΑΡΚΟΥΛΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΑ  ΔΗ��. ΣΥΜΒ. (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙ��ΕΡΕΙΑ ΚΟΡΥΘΙΟΥ)

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΕΒΙΔΙΟΥ (Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι)

ΕΙΚΟΣΙΔΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ��ΦΕΡΕΙΑ ΛΕΒΙΔΙΟΥ)

ΖΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΕΒΙΔΙΟΥ)

ΜΕΓΡΕΜΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜ. ΣΥ��Β. (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦ������������������������������ΡΕΙΑ ΛΕΒΙΔΙΟΥ)

ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ������ΣΙΛΕΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗ��. ����Υ������Β.(����ΛΟΓΙ����Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΕΒΙ��ΙΟΥ)

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ (Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι)

Κ��ΛΙΟΠ����ΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΥΠΟΨΗ������ΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ)

ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΥΠ��ΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ)

ΠΑΖΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ)

ΠΑΡΑΣΚΕ��ΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΑΛΑΣΟΥΝΤΑ Β��ΣΙ��ΙΚΗ (ΒΙΒΗ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. (��ΚΛΟΓΙ����Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ)

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙ��ΕΡΕΙΑ ΣΚΙΡΙΤΙΔΑΣ (Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι)

Σ������ΑΣ����ΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Υ��Ο��ΗΦΙΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. (ΕΚΛ����ΙΚ�� ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΚΙΡΙΤΙΔΑΣ)

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΕΓΕΑΣ (Υποψήφιοι Δημοτικ��ί Σύμβουλοι)

ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΥΠ��ΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΕΓΕΑΣ)

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ – ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΥΠΟΨΗΦΙΑ  ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΕΓΕΑΣ)

ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙ��Α του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΕΓΕΑΣ)

ΝΑΣΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟ�� του ��ΙΛ��ΠΠΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗ��. Σ����ΜΒ. (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙ��ΕΡΕΙΑ ΤΕΓΕΑΣ)

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓ��ΟΣ του ��ΩΝ��Τ��ΝΤΙ����Υ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗ����. Σ����������Β. (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ����Ε��������ΦΕΡΕ������Α ΤΕΓΕΑΣ)

ΕΚ����Ο��ΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΡΙ����Ο����ΗΣ (Υπ����ήφιο���� Δημοτικοί Σύμβο��λοι)

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕ��ΡΓΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜ. ΣΥ��Β. (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ�� ΤΡΙΠΟΛΗΣ)

ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ��ΟΣ του ΛΕΩ��ΙΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ  ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ)

ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛ��ΟΣ του ΘΕΟΧΑΡΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ)

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΜΑΟ) το�� ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Υ��ΟΨΗΦΙΟΣ�� ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. (Ε��ΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ)

ΓΑΡΓΑΛ��ΩΝΗ�� ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ) του ΜΙΧΑΗΛ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜ. ��ΥΜ��. (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦ��ΡΕΙΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ)

ΓΕΝΝΙΑΣ ����ΙΣΤΟΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ��ΦΕΡΕΙΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ)

ΓΚΟΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟ�� του ΙΩΑΝΝΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗ��. ΣΥ��Β. (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ��Φ����ΡΕΙΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ)

ΓΚΟΥΝΤΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ)

ΓΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟ��ΑΟΣ του ΜΑΡΙΝΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ)

ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ε��ΑΓΓΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.(ΕΚΛΟ��ΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ)

Δ����ΛΗ ��� ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΕΦΗ) του ΑΣΗΜΑΚΗ ΥΠ��ΨΗΦΙΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. (ΕΚΛΟΓ��ΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΡΙ��Ο��Η��)

ΔΡ��������Τ����Α ��� ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΕ����ΓΙΟ�� ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕ��ΕΙΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ)

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Θ��Ο��Ω��Ο�� ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ  ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦ��ΡΕΙ�� ΤΡΙΠΟΛΗΣ)

ΙΑΝΚΟΥ ������ΟN (IANCU ION) τ��υ ΜΑΡΙΝ(MARIΝ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. (ΕΚΛΟ��ΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΡΙΠΟ��ΗΣ)

ΚΑΓΙΑΝΝΗ – ΤΣΑΜΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΝΤΖΕΛΑ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ��ΠΟΨΗ��Ι���� ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Τ��ΙΠΟΛΗΣ)

ΚΑΜΠΟΥΡΟ�� ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ ΥΠΟ��ΗΦΙΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. (��ΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ��ΡΙΠΟΛΗΣ)

ΚΑΡΝΑΒΕΖΟ�� ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ το�� ΓΕΩΡΓΙΟΥ ��ΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΡ��ΠΟ��ΗΣ)

ΚΑΡΝ����ΖΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ��ο�� ΓΕΩΡΓΙΟΥ ��ΠΟΨΗΦ��Ο���� ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ)

ΚΑΡ��ΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ��ου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ��ΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. (��ΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΡΙΠΟΛ��Σ)

����ΡΝΕΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ��υ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Υ��ΟΨ��ΦΙΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. (��ΚΛΟΓΙ��Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΡΙ��Ο��ΗΣ)

��ΟΪΝΤΟΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ τ��υ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. (ΕΚ��ΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ)

ΚΟΛΛΙ��Π��ΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ  του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΡΙΠΟ��ΗΣ)

ΚΟΛΟΚΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Υ����Ο����ΦΙΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. (ΕΚΛ����ΓΙΚ�� ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ��ΡΙΠΟΛΗΣ)

ΚΟΣ��ΥΒ��Σ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ����υ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΠΟΨΗ��ΙΟ������ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. (Ε��ΛΟ��Ι����������Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ)

����������ΙΑΤΗ�� ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.(ΕΚΛΟΓΙΚΗ Π��Ρ��ΦΕΡΕΙΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ��ΑΣΙΛ��Κ������ του ΣΤΥΛΙ��ΝΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ��ΗΜ. ΣΥ��Β. (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦ������ΕΙ������ ΤΡΙΠΟΛΗΣ)

ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ����Ω��ΓΙΑ του ������ΑΜΠΡ��Υ���� ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗ����. ��ΥΜ��. (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ����ΕΡΕΙΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ)

ΜΑΚΡΗΣ ΓΕ����ΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙ��Υ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ)

ΜΑΝΔΡΑΠΗΛΙΑΣ Π��ΝΤΕΛΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ��ΗΜ. ΣΥΜΒ. (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ)

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗ��. ��ΥΜΒ. (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕ��ΕΙΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ)

ΜΠΟΥ��ΟΥ ΧΡΥΣΟ��ΛΑ του Θ��ΟΔΩ��Ο�� ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜ��. ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ)

ΜΠΟΥΡΝΑΣ ΑΘΑΝ����ΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ)

ΝΙΚΗΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΠΕΤΡΟ�� ΥΠΟΨΗΦΙΑ  ΔΗΜ. ��ΥΜΒ. (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕ����ΙΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ)

ΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ���� του ΙΩΑ����Ν�� ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.(ΕΚΛΟΓ��ΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ)

ΞΥΓΚΟΥ ΑΝΝΑ ��ου ΙΩΑΝΝΗ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ)

ΠΑΓΚΡ����Η ΜΑΛΕΒΗ το���� ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. (ΕΚΛΟΓΙΚ�� ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΡΙΠΟΛ��Σ)

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Υ����ΟΨΗΦ��ΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. (ΕΚΛ��ΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΡΙΠ��ΛΗΣ)

ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ-ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜ.ΣΥΜΒ. (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ)

ΠΑΠΠΑ ΕΛΕΑΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ)

��ΕΡ��ΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗ��ΙΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. (��ΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΡΙΠΟΛΗ��)

ΠΡΩ��Ο��ΑΠΑΔΑΚΗ ��� ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε����ΠΙΔ�� του ΑΝΤ������ΝΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ��ΦΕΡΕΙΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ)

ΡΕΒΕΛΟΥ ��� ΘΕ��ΔΩΡΟ��ΟΥΛ��Υ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟ��Η��ΙΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. (ΕΚΛΟ��ΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ)

ΣΕΛΙΩΤ�� ΑΓΓΕΛΙΝΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΑ  ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΡ��Π��ΛΗΣ)

ΣΚΙΠΗΤΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. (��Κ��ΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ)

ΣΚΟΥΡΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ το�� ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦ��ΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. (ΕΚΛΟ��ΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΡΙΠΟΛΗ��)

ΣΟΣΟΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΥΠΟ������ΦΙΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. (��ΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ)

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ Υ��ΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. (Ε��ΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΡΙΠΟ��ΗΣ)

������ΕΦΑ��ΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.(ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Τ����ΠΟ����Σ)

����Ζ��ΡΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Υ��ΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. (ΕΚΛ��ΓΙ��Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ)

Τ��ΥΡ��ΙΚ��ΩΤΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ��ο�� ΠΕΡΙΚΛΗ ����ΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.(ΕΚΛΟΓΙΚΗ Π��ΡΙΦΕ������ΙΑ ΤΡΙΠ��ΛΗΣ)

ΤΡΙΑΝΤΟΥ Γ��ΩΡΓΙΑ του ΝΙΚΟΛ��ΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜ.ΣΥΜΒ.(ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ)

ΤΣΑΝΤΗΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.(ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ)

ΤΣΟΥΛ��ΚΟΥ ΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΥΠΟΨ��ΦΙΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ)

ΤΥΡΟΒΟΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΥΠΟΨΗ��Ι�� ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. (ΕΚΛ��ΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ)

ΦΑΤΟ��ΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΥΠ��ΨΗΦΙ����Σ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΡΙΠ��ΛΗΣ)

ΦΡΑΓΚΟ�� ΑΝΔΡΕΑΣ ��ου ΗΛΙΑ ΥΠ��ΨΗ��ΙΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. (ΕΚΛΟ��ΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΡΙΠΟ����ΗΣ)

ΕΚΛΟΓΙΚΗ Π��ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΦΑΛΑΝΘΟΥ (Υποψήφιοι Δημοτ��κ��ί Σύμβουλοι)

ΚΑΡΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΥΠΟΨ��ΦΙΟΣ ΔΗΜ.��Υ��Β. (ΕΚΛΟΓΙΚΗ Π��ΡΙΦΕΡ����Α ΦΑΛΑΝΘΟΥ)

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜ.ΣΥΜΒ. (��ΚΛΟ��ΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΦΑΛΑΝΘΟ��)

ΠΟΥΛΟΠ������ΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΦΑΛΑΝΘΟΥ)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Υποψήφιοι Σύμβ��υ��οι Της ��ημοτικ��ς Κοινότητας)

ΑΡΤ��ΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ������ου ΜΗΝΑ Υ��ΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒ. ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ����ΟΙΝΟ��ΗΤΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ )

ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒ. ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ )

��ΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΕΛΕΑΝΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΥΠΟΨ����ΦΙΑ  ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ )

ΖΑΧΑΡΟΠΟ��ΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ το�� ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒ. ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ )

ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΠΕΤΡΑΚΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒ. ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ )

ΚΟΛΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΦΑΝΗ ΥΠΟ��ΗΦΙΑ ΣΥΜΒ. ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ )

ΚΟΥ��ΑΡΜΑ��ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒ. ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ Κ������ΟΤΗΤ�� ΤΡΙΠΟΛΗΣ )

ΜΕΛΟΥ������ΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒ. ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗ��Α ΤΡΙΠΟΛΗΣ )

ΠΙΤΕ��ΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΚΛΗΜΑΤΑΡΙΑ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒ. ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΔΗΜΟ��ΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΠΟΛΗ�� )

ΠΛΕΣΣΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ��ΩΝΣΤ��ΝΤΙΝΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒ. ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΔΗ��ΟΤΙΚ�� ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Τ��ΙΠΟΛ��Σ )

ΤΣΑΚΥΡΗ – ΜΑΛΙ��Ρ��Υ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒ. ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ )

ΧΑΡΙΤΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒ. ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟ��ΗΤΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ )

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟ��ΝΟΤΗΤ�� ΑΓΙΑΣ ΒΑΡ��Α����Σ (Υπο��ήφι��ι Εκπρόσωποι Της Τοπικής Κοινότη������ας)

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Α��Ι��Υ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Υποψήφιοι Εκπρό��ω��ο�� Της Το��ικής Κοινότητας)

������ΧΑΝ��Σ ΚΟΜΝΗΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ)

ΜΑΛΛΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ��υ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΥΠΟΨΗΦ��ΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ��ΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΤΟΠΙΚΗ ΚΟ��ΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣ��ΛΕΙΟΥ)

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υποψήφιοι Σύμβουλοι Της Τοπικής Κοινότητας)

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥ��Β.ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΤΟ����ΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ)

ΣΚΟΡΠΙΔΑ ����� Τ��ΑΧΑ��Α ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΣΥΖ. ΛΑΜΠΡΟΥ) ΥΠΟΨΗΦΙΑ ��Υ��Β. ΤΟΠ��ΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝ��ΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ����ΑΝΤ��ΝΟΥ)

Τ����ΑΧΑΝΑ�� ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ ����ΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒ.ΤΟ��ΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΤΟΠΙΚΗ Κ����ΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤ��ΝΟΥ)

ΤΟΠΙΚΗ ��ΟΙΝ��ΤΗΤΑ ΑΓΙΩΡΓΙΤΙΚΩΝ (Υποψήφιοι Εκπρόσω��οι Της Τοπικής Κοινότητας)

ΚΑΛΟΜΙΤΣΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Υ��ΟΨΗΦΙΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΠΙΚΗ���� ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΤΟΠΙΚΗ Κ��Ι��ΟΤΗΤ�� ΑΓΙΩΡΓΙΤΙΚΩΝ)

ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΥ ΒΑΣ��ΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΕΚΠΡ����ΣΩΠΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙ��ΟΤΗΤΑΣ (ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΡΓΙΤΙΚΩΝ)

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡ��ΑΚΟΝΑΣ (Υποψήφιοι Εκπρ��σ��πο�� Της Τοπι��ής Κοινότητας)

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΘΗΝΑΙΟΥ (Υποψήφιοι Εκπρ����σωποι Της Τοπ��κής Κοινότητας)

ΚΟΔΕΛΑ ΜΑΡΙΑ τ��υ ΣΤΑΥΡΟΥ ΥΠΟΨΗΦ��Α ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟ����ΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΘΗΝΑΙΟΥ)

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ��ΛΕΑΣ (Υποψήφιοι Εκπρόσωποι ��ης Τοπικής Κοινότητας)

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΛΑ��ΙΑ  του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ��ΚΠΡΟΣΩΠ��Σ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤ��ΤΑΣ (Τ��ΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛ��ΑΣ)

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗ��Α ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ (Υποψήφιοι Εκπρόσωπ��ι Της Τοπι��ής Κοινότητας)

ΚΟΥΛΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΠΙΚ��Σ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΤΟΠΙΚΗ ��ΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ)

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛ��ΝΙΣΤΑΙΝΗΣ (Υπο��ή��ιοι Εκπρόσωποι Της Τοπικής Κοι��ότη������ας)

��ΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ��ΜΠΕΛΑΚΙΩΝ (Υποψήφι��ι Εκπρόσωποι Της Τοπικής Κοι��ότ��τας)

ΜΠΕΡΔΕΚΛΗ ΖΩΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΕΚ��ΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟ��ΗΤΑΣ (����ΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ)

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΑΧΑΜΙΤΩΝ (Υποψήφιοι Ε��πρόσωποι Της Τοπική�� Κοινότητας)

ΤΟΠΙΚΗ Κ��ΙΝ��ΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ (Υποψήφιοι Σύμβουλοι Της Τοπικής Κοινότητας)

ΡΟΚΚΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒ.ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝ��ΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ)

��ΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΕΑ�� (Υποψήφιο�� Εκπρόσωποι Της Τοπικής Κοινότητας)

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝ�� του ΙΩΑΝΝΗ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΕΑΣ)

ΤΟΠΙΚΗ Κ��ΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ (Υποψήφιοι Εκπρό��ωποι Της Τοπικ��ς Κοινότητας)

ΜΕΛΛ��Σ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ)

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΛΑΧΕΡΝΗΣ (Υποψήφιοι Σύμβουλοι Της Τοπικής Κοι����τητας)

ΚΟΛΛΙΝΤΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝ��ΓΙΩΤΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒ. ΤΟΠ��ΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗ��Α ΒΛΑΧΕΡΝΗΣ)

ΜΕΓΡΕΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑ����Σ του ΙΩΑΝΝ���� ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒ. ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΛΑΧΕΡΝΗΣ)

Τ����ΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΙΑΣ  (Υποψή�������� Σύμβουλοι Της Τοπικής Κοινό��ητας)

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣ��Ι���� του ΕΥΑΓ��ΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒ.ΤΟΠΙΚΗΣ ��ΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ��ΛΑΧΟΚΕΡΑΣ��ΑΣ)

ΜΠΑΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΑΓΓΕΛΗ ΥΠΟΨΗΦ��Α ΣΥΜΒ.ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤ��ΤΑ ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΙΑΣ)

��ΟΠΙΚ���� ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ��ΟΥΝΟΥ (Υποψήφιοι Εκπρόσωποι Τη���� Τοπικής Κοιν��τητας)

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Γ��ΩΡΓΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΝΟΥ)

ΤΟΠΙΚΗ Κ��Ι����ΤΗΤΑ ΒΟΥΡΒΟΥΡΩΝ (Υποψήφιοι Εκπρόσωποι Της Τ��πικής Κοινότητας)

ΖΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ το�� ΧΡΗΣΤΟΥ ΥΠ��ΨΗΦΙ��Σ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ��Ο����ΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΤΟΠΙΚΗ ΚΟ��ΝΟ��ΗΤΑ ΒΟΥΡΒΟΥΡΩΝ)

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Γ��Ρ��ΑΣ (Υπ��ψήφιοι Εκπρόσωποι Της Τοπικής Κοι��ότητας)

ΠΙΠΙΚΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ�� ΤΟΠΙΚΗΣ ��ΟΙΝΟΤΗ��ΑΣ (ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΡΕΑΣ)

Σ����Μ����Ο��ΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ��ου ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΥΠ����ΨΗΦΙΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΡΕΑΣ)

 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ��ΑΡΑ (Υποψή��ιοι Σύμβουλοι Της Τοπικής Κοινότ��τας)

ΔΕΛΦΑΚΗΣ ΙΩΑ����ΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜ��.ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (��ΟΠ��ΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΡΑ)

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ τ����υ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ��ΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒ.ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟ��ΗΤΑ ΔΑΡΑ)

Τ��ΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ����Α��ΝΗΣ (Υποψήφι��ι Εκπρόσωποι Της Τοπικής Κοινότητας)

��ΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ����Ο��ΙΖ��Σ (Υποψήφιοι Εκπρόσωποι ��ης Τοπικής Κοινότητας)

ΞΥΓΚΟΥ ��� ΤΑΛΑΓΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΣΠΥΡΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟ��ΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΤΟΠΙΚΗ ��ΟΙΝΟ��ΗΤΑ ΔΟΡΙΖΑΣ)

Τ��ΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ  (Υποψήφι��ι Σύμβουλοι Τη�� Τοπικής Κοιν����ητας)

ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚ�� του ΠΑΝ��ΓΙΩΤΗ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒ.ΤΟΠΙΚΗΣ ��ΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ��Υ)

ΚΩΤΣ��ΟΡ��ΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Υ��ΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒ.ΤΟΠΙΚ��Σ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ)

��ΟΠ��ΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣ��ΟΠ������ (Υποψήφιοι Εκπρόσωποι Της Τοπικής Κο��νό��ητας)

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΑΝΔΡΟΥ (Υποψ��φ��οι Εκπρόσωποι Της Τοπικής Κ����ινότητας)

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ�� (Υποψή��ιοι Σύμβουλοι Της Τοπικής Κο����νότ��τας)

ΡΑ��ΤΟΠΟΥΛΟΥ ��ΣΠΑΣΙΑ του ����ΩΡΓΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΑ  ΣΥΜΒ. ΤΟΠΙΚ��Σ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ)

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΑΝΑ�� (Υ��οψή��ιοι Σύμβουλοι Της Τοπικής Κοινότητας)

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΣΤ��ΘΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ Σ��ΜΒ.ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΤΟΠ��ΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΑΝΑ)

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ το�� ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Υ��ΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒ.ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΤΟΠΙΚΗ ΚΟ����ΟΤΗΤΑ ΘΑΝΑ)

ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩ��ΣΤΑΝΤΙΝΑ τ��υ ��ΩΝ����ΤΑΝΤΙΝΟ�� ΥΠΟΨΗΦΙΑ ��ΥΜΒ.ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΤΟΠ��ΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΑΝΑ)

ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΥΠ��ΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒ.ΤΟ��ΙΚ��Σ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙ��ΟΤ����ΤΑ ΘΑΝΑ)

ΤΟΠΙ��Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΤΕ��ΩΝ (Υποψήφιοι Εκπρόσωποι Της Τοπικής Κ������ινότητας)

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ��ΩΡ��ΙΟ�� του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ Ε����ΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ��ΟΙΝ����ΗΤΑΣ (ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ��ΑΛΤΕΖΩΝ)

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤ��Τ�� ΚΑΜΑΡΙΟΥ (Υποψήφιοι Εκπρόσω��οι Της Τοπι����ς Κοινότητας)

Ν��ΚΟΛΟΠΟΥ��ΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΠ����ΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ)

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ��ΑΝΔΑΛΟΥ (��ποψήφιοι Εκπρόσωποι Τη�� Τοπικής Κ��ινότητας)

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗ��ΗΤΡΙΟΣ του ΚΑ��ΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΕΚ��ΡΟΣΩΠΟ�� ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (����ΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑ����ΑΛΟΥ)

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟ��Ν��ΤΗΤΑ ΚΑΝΔΗΛΑΣ  (Υποψήφιοι Σύμβουλοι Της Τοπι��ής Κοινότητας)

ΟΙΚΟΝΟΜ��ΠΟΥ��ΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ��υ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒ.ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙ����ΤΗΤΑ ΚΑΝΔΗΛΑΣ)

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ��ΑΡΙΑ του ΓΕΩΡ��Ι��Υ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒ.ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤ��ΤΑΣ (ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΝΔΗΛΑΣ)

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤ�� ΚΑΡΔΑΡΑ (Υποψήφιοι Εκπρόσωποι Της Τοπική�� Κοινότητας)

ΙΑΝΚΟΥ ΜΑΓΔΑΛΕΝΑ  (IANCU MAGDALENA) του ΠΡΕΝΤΑ (PREDA) ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟ��ΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΑΡΑ)

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΨΙΑ  (Υ����ψήφιοι Σύμβουλοι Της Τοπικής Κο��νότητα��)

ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ – Κ��ΤΣΙΟΜΥΤΗ ΓΙΑΝΝΑ τ��υ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒ.ΤΟ������ΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΤΟΠΙΚΗ ΚΟ��ΝΟΤΗΤΑ ΚΑΨΙΑ)

ΚΛΑΔΟΥΡΗ ����ΑΝΕΛΛ�� του ΧΡΗΣΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥ��Β.ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤ��ΤΑΣ (ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΨΙΑ)

ΠΟΝΤΙΚΗ – ΣΚΟΥΝΤΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒ.ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΤΟΠΙ��Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ��ΑΨΙΑ)

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙ����ΤΗΤΑ ΚΕΡΑΣΙΑΣ (Υποψήφιοι Εκπρόσωπ��ι Της ��οπικής Κοινότητας)

ΠΑΠΑΓΕΩΡ����Ο�� ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΥΠ��ΨΗΦΙΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗ����Α ΚΕΡΑΣΙΑΣ)

ΤΟΠΙΚ�� ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΣΙΤΣΗΣ  (��ποψήφιοι Σύμβουλοι Τη�� Τοπικής Κοι����τ��τας)

ΜΠΙΝΙΟΣ Γ��ΩΡΓΙΟΣ τ��υ Ν��ΚΟΛΑ����Υ ��ΠΟΨΗΦΙΟΣ ����ΥΜΒ. ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙ��ΟΤΗΤΑΣ (ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΣΙΤΣΑΣ)

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟ��ΗΤΑ ΚΕΡΑΣΤΑΡΙΟΥ (Υπο��ήφιοι ��κπρ��σωποι Της ��οπι��ής Κοινότητας)

ΠΑΝΑ��ΟΠΟ��Λ����Σ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝ��ΙΝΟΥ ΥΠΟ��ΗΦΙΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ�� ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙ��ΟΤΗΤΑΣ (ΤΟΠ��Κ�� ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΣΤΑΡΙΟΥ)

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟ��ΝΟΤ����ΤΑ  ΚΟ��ΛΙΝΩΝ (Υποψή��ι��ι ��κπρόσωποι Της Τ��πικής ��οι��ότητας)

Κ��ΚΛΕΑΣ ΠΑ��ΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΕΚΠ��ΟΣΩΠΟΣ Τ��ΠΙΚΗΣ ΚΟ��ΝΟΤΗΤΑΣ (ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗ��Α ΚΟΛΛΙΝΩΝ)

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΜΗΣ (��πο����ήφιοι Εκπρόσωποι Της Τοπ��κ��ς Κοινότη����ας)

ΚΑΔ��Σ ��ΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΕΚΠΡ��ΣΩΠΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΤΟΠΙΚΗ Κ��ΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΜΗΣ)

ΚΟΛΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕ��ΙΑ του Τ��ΥΦΩΝΑ ΥΠΟΨΗ������ΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (Τ��Π����ΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΜΗΣ)

ΤΟΠΙΚ�� ΚΟΙ��ΟΤΗ��Α ΛΕ��ΙΔΙΟΥ (Υποψήφιοι Σ��μβουλ����ι Της Τοπική�� Κοινότητας)

ΤΣΙΩΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ����ου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΑ Σ��ΜΒ. ΤΟΠΙΚΗΣ ��ΟΙΝΟ��ΗΤΑΣ (ΤΟ��Ι��Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ��ΕΒΙ��Ι��Υ)

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝ��Τ����ΤΑ  ΛΙΘΟΒΟΥΝΙΩΝ  (Υποψήφιοι Εκπρό��ω��οι Της Το����κής Κοινότητας)

��ΠΟΥΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ το�� ΧΡΙΣΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΠΙ��Η�������� ��ΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ�� ΛΙΘΟΒΟΥΝΙΩΝ)

��ΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΜΝ��Σ (Υποψήφιοι Εκπρόσωποι Τη�� Τοπι��ής Κοινότ��τα��)

ΣΠΡΕΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙ��Α του ΙΩΑ��Ν�� ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠ��Σ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟ������ΟΤΗ��ΑΣ (ΤΟΠΙ����Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΜΝΗ��)

ΤΡΥΦΩΝ����ΠΟΥΛΟΣ ΒΑ��ΙΛΕΙΟΣ τ����υ ΕΛΙΣΑΙΟΥ Υ��ΟΨΗΦΙΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΠ��ΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΜΝΗΣ)

ΤΟΠΙ��Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΚΑ  (Υ����ο����ήφ��ο�� Σύμβουλοι Της Τοπικής Κοιν����τητας)

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΩ του ΑΓΓΕΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΑ Σ��ΜΒ. ��ΟΠΙ��ΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΤΟΠΙΚΗ ��ΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΚΑ)

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΜΑΓΟ��ΛΑΣ (��ποψ����ιοι Εκπρόσωποι Της Τοπικής Κοινότητ��ς)

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΜΑΙΝΑΛΟΥ (��ποψήφιοι Εκπρόσωποι Της Τοπικής Κοινότητ��ς)

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡ��Σ�� (Υποψήφιοι Σύμβουλοι ��ης Τοπικής Κοινότητας)

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΑΡΙ  (Υποψήφιοι Εκπρόσωποι Της Τοπικής Κο������νότητας)

ΒΟΥΤΥΡΙ����ΣΑΣ ΚΩ����ΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗ��ΗΤΡΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ��ΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ����ΝΑ��Ι)

ΜΠΟΤΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙ��Σ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΑΡΙ)

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΜΑ��ΘΥ��ΕΑΣ (��ποψήφιοι Εκπρόσωποι Τ��ς Τοπικής Κοινό��ητας)

ΒΡΕΤΤΟΣ ��ΕΩΡΓΙΟ�� του ΚΩΝΣΤΑΝ��Ι����Υ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ��Κ��ΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤ��ΤΑΣ (ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΘΥΡΕΑΣ)

��ΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ (Υ��οψήφιοι Εκπρόσ��ποι Της Τοπικής Κοινότητας)

ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΠΙ��ΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΤΟΠΙΚΗ Κ��ΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ)

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝ��ΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓ��ΩΤΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΤΟΠΙΚ�� ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΥΡΙΚΙΟ��)

ΤΟΠΙΚΗ ��ΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ (Υποψήφιοι Εκπρόσωποι Της Τοπι��ής Κοινότητας)

Γ����ΑΝΟΥ-ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙ�� του Δ��ΜΗΤ��ΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ Ε��ΠΡΟΣΩ��ΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟ����ΟΤΗΤΑΣ (Τ��ΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝ��Η)

ΜΠΙΣΜΠ������ΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΖΑΧΑΡΙΑ ΥΠΟ��ΗΦΙΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ��ΠΙΚΗ�� ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤ����Α ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ)

ΤΟΠ��ΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΚΟΒΟ��ΝΙΟΥ (Υποψήφιοι Σύμβουλοι Τη�� Τοπικής Κοινότ����ας)

ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΤ��ΝΙΟΣ του ΓΕ��Ρ��ΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒ.ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗ����Σ (ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ����ΡΚΟΒΟΥΝΙΟΥ )

ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ του ��ΘΑΝΑΣ��ΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒ.ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟ����ΝΟΤΗΤΑΣ (��ΟΠ��ΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ��ΕΡΚΟΒΟΥΝ����ΟΥ )

ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ε��ΘΥΜΙΟΣ του ��ΕΟΔΩΡΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ��ΥΜ��.ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΤΟ��Ι��Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕ������ΚΟΒΟΥΝΙΟΥ )

ΧΟΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙ����ΤΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒ.ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝ��ΤΗ��ΑΣ (ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΚΟΒΟΥΝΙΟΥ )

Τ����ΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ (Υποψήφιο�� Σύμβουλοι Της Τοπικής Κοινότητας)

ΜΑΝΤΗΣ ΝΙΚ��ΛΑ��Σ του ΓΕ��ΡΓΙΟ�� ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒ.ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕ��ΧΩΡΙΟΥ)

Σ��ΑΝΝΗ ΚΑΝΕΛΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Υ��ΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒ. ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙ��ΟΤΗΤΑΣ (ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΧΩΡ��ΟΥ )

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ��ΕΣΤΑΝΗΣ  (Υποψήφιοι Σύμβουλοι ����ης Τ����πικής Κοι��ό��ητας)

ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒ.ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤ��Τ��Σ (ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΣΤΑ��ΗΣ)

ΚΑ��ΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ το�� ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΥΠΟ��ΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒ.ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΤΟΠΙΚΗ Κ��ΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΣΤΑΝΗΣ)

ΛΕΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙ���� του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒ.ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤ��ΤΑΣ (ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν��ΣΤ��ΝΗΣ)

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤ��ΤΑ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ (Υποψήφ��οι ��κπρόσω��οι Της Τοπικής Κοινότητας)

��ΟΝ��ΟΡΑΒΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΥΠΟΨ��ΦΙΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ)

ΤΟΠΙ��Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑ��ΟΠΥΡΓΟΥ (Υ��οψήφιοι Εκπρόσωποι Της Τοπικής Κοινότητα��)

��ΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛ������ΟΧΟ��ΝΗΣ (Υπο��ήφιοι Εκπρόσωποι Τη�� Τοπικής Κοινότ����τας)

 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΠΑΛΛΑΝΤΙΟΥ  (Υπ��ψήφι��ι Εκπρόσωποι Της Τοπικής Κοινότητας)

ΜΠΑΚΟΔΗΜΟΣ Β��ΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ�� ΤΟΠΙΚΗΣ Κ��ΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΠΑΛΛΑΝΤΙΟΥ)

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ (Υποψήφιοι Εκπρόσωποι Της Τοπικής Κοι��ότητας)

����ΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ)

ΤΟΠΙ��Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΑΡΙ (Υποψή��ιοι Εκπρόσωποι Τη���� Τοπικής Κοινότητας)

ΟΡΦΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤ��ΙΟΣ του ΕΥΑΓ��ΕΛΟ�� ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΕΚΠΡΟ��ΩΠΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ Κ��ΙΝ��ΤΗΤΑΣ (ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΑΡΙ)

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗ��Α ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ  (Υποψήφιοι Εκπρό��ωποι Της Τοπικής Κοινότητας)

ΜΠ��ΥΤΖΙΟ��ΒΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΗΛΙΑ Υ��ΟΨΗΦΙΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΤΟΠΙΚΗ ����ΙΝΟΤΗ��Α ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ)

ΨΙΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓ��ΟΣ του ��Μ��ΑΝΟΥΗΛ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗ��Α�� (ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ)

ΤΟΠΙΚΗ Κ����ΝΟΤΗΤΑ  ΠΕΛΑΓΟΥΣ (Υποψήφιοι ����πρόσωποι Της Τοπικής Κοινότητας)

ΓΚΟΥΒΑΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ τ��υ ΚΩΝ��ΤΑΝΤΙΝΟΥ ��ΠΟΨΗΦΙΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΑΓΟΥΣ)

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤ��ΤΑ ΠΕΡΘΩΡ�� (Υποψ��φιοι Εκπρόσωποι ��η�� Τοπικής ��οινότ������τας)

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ��ΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ Κ��ΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ��ΕΡΘΩ����)

ΤΟΠΙΚΗ Κ����ΙΝΟΤΗΤΑ ΠΗΓΑΔΑΚΙΩΝ (Υποψήφιοι Εκπ��όσωποι Της Τοπ��κής Κοινότητα��)

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟ��ΝΟΤΗΤ�� ΠΙΑΝΑΣ (Υποψήφιοι ��κ��ρόσωποι Της Τοπικής Κοινότητας)

��ΟΠΙΚΗ ΚΟΙ��ΟΤΗΤΑ ΠΙΚΕΡΝΙΟΥ (Υποψήφιοι Εκπρόσωποι Της Το����ική�� Κοινότητας)

ΚΟΡΑ��ΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ��ΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΤΟΠΙΚΗ ΚΟ����ΟΤΗΤΑ ΠΙΚΕΡΝΙΟΥ)

ΜΙΚΡΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΘΕΟΔΩΡΟ�� ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΤΟΠΙΚ�� ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΙΚ��ΡΝΙΟΥ)

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΙΖΩΝ (Υποψήφιοι ��ύμβουλοι Της Τοπικής Κοινότητας)

ΒΟ��ΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΦΩΤΙΟΥ ΥΠ��ΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒ.ΤΟΠ��Κ�������� ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝ��������ΗΤΑ ΡΙΖΩΝ)

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝ�� ΓΕΩΡΓΙΑ ��ου ΧΡΗΣΤΟΥ ΥΠΟ��ΗΦΙΑ ΣΥΜΒ.ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΙΖΩΝ)

ΤΟ����ΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟ��ΙΝΟΥ (Υποψήφι��������ι Εκπρόσωποι Της Τοπικής Κοιν����τητας)

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙ���� ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤ��ΤΑΣ (ΤΟΠΙΚ���� ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΕΙΝΟΥ)

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗ��Α ΣΑΓΚΑ (Υποψήφιοι Εκπρόσωποι Της Τοπική�� Κοινότητας)

ΠΕΘΕΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ το�� ΘΕΟΔΩΡΟΥ  ΥΠΟΨΗΦΙ��Σ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΠΙΚ��Σ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΓΚΑ)

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Σ��ΛΙΜΝΗΣ (Υποψήφιοι Εκπρόσωποι Της Τοπικής Κοιν��τητ��ς)

ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ Δ��ΚΑΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙ��ΤΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ��ΙΛΙΜΝ��Σ)

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΣΚΟΠΗΣ  (Υποψήφιοι Σύμβουλοι Της Τοπικής Κοινότητας)

ΓΑΒΡ��ΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒ.ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΟΠΗΣ)

ΣΙΑΚΩΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ�� ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒ.ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙ��ΟΤΗΤΑΣ (ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ��ΚΟΠΗΣ)

ΤΟΠΙΚΗ ��Ο��ΝΟΤΗ��Α ΣΙΜΙΑΔΩΝ (Υποψήφιο�� Εκπρόσωπο�� Της Τοπικ������ς Κοινότητας)

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤ����Α ΣΤΑΔΙΟΥ  (Υποψήφιοι Σύμβ��υ��οι Της Τοπικής Κοινότητας)

ΒΟΥ��Γ��ΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΥΠΟΨ��ΦΙΟΣ ΣΥΜΒ. ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (��ΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤ��ΔΙΟΥ)

ΓΚΟΡΟΥ Σ��ΑΥΡΟΥΛΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΥΠΟΨ��������ΦΙΑ ΣΥΜΒ.ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΔΙΟΥ)

Τ��Π��ΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΣΤΕΝ��Υ  (��ποψήφιοι Σύμβουλοι Της Τοπικής Κοινότητας)

ΜΠΙΛΛΑ Ε��ΤΑ��ΙΑ του ��Ε��ΡΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒ.ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤ��ΤΑΣ (��ΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΕΝΟΥ)

 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΙΓΚΟΥ (Υποψήφιοι ����πρόσωποι Της Τοπ��κ��ς Κοινότητας)

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΤΖΙΒΑ (Υποψήφιοι ��κπρό��ωποι Της Τ��πικής Κοινότητας)

ΝΑΣΙΟΠΟΥ��ΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΖΙΒΑ)

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΤΣΕΛΕ��ΑΚΟΥ  (Υποψήφι��ι Εκπρόσωποι Τη�� Τοπικής Κοι����τητας)

ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γ��Ω��ΓΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΣΕΛΕΠΑΚΟΥ)

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗ��Α ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΟΥ (Υποψήφιοι Εκ��ρ��σωποι Της Τοπικ��ς Κοινότητας)

ΤΟΠΙΚΗ ��ΟΙ��ΟΤΗΤΑ ΨΗΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ (Υποψήφ����οι Εκπρόσωποι Της Τοπικής Κοινότη��ας)

ΤΟΠΙΚ�� ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΧΩ��ΟΥΣΗ�� (Υποψήφιοι Εκπρόσ��π��ι Της Τοπικής Κοινότητα��)